دوره 12، شماره 8 - ( 5-1393 )                   جلد 12 شماره 8 صفحات 0-547 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Niknejadi M, Akhbari F, Niknejad F, Khalili G, Shiva M. Comparison of two dimensional and live three dimensional ultrasounds for the diagnosis of septated uterus. IJRM. 2014; 12 (8) :547-0
URL: http://ijrm.ssu.ac.ir/article-1-572-fa.html
نیک نژادی مریم، اخباری فرناز، نیک نژاد فاطمه، خلیلی غلامرضا، شیوا مرضیه. مقایسه سونوگرافی دوبعدی و سه بعدی در تشخیص رحم های سپتوم دار  . International Journal of Reproductive BioMedicine. 1393; 12 (8) :0-547

URL: http://ijrm.ssu.ac.ir/article-1-572-fa.html


1- گروه تصویربرداری تولید مثل، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران ، mniknezhady@yahoo.co.uk
2- گروه تصویربرداری تولید مثل، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران
3- گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران
4- گروه اندوکرینولوژی و ناباروری زنان، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران
چکیده:   (4867 مشاهده)
مقدمه: پیش از این روش­های تهاجمی مانند هیستروسالپنگوگرافی و هیستروسکوپی در تشخیص رحم­های سپتوم دار بکار می رفت، اما اکنون سونوگرافی دو بعدی و با دقت بیشتر سونوگرافی سه بعدی در این زمینه جایگزین گردیده است.
هدف: هدف از انجام مطالعه کنونی، ارزیابی سونوگرافی سه بعدی و دو بعدی در تشخیص انواع رحم­های سپتوم­دار می­باشد. هیستروسکوپی به عنوان گلد استاندارد در نظر گرفته می­شود.
مواد و روش­ها: این مطالعه گذشته نگر بین سال­های 87 الی 91 در 215 خانم نابارور که به داشتن رحم سپتوم­دار مشکوک بودند انجام شد. معیارهای ورود شامل رحم­های سپتوم­دار می­باشد که در هیستروسالپنگوگرافی مشخص شده یا سابقه سقط، زایمان زودرس و یا شکست در درمان ناباروری داشتند. آنومالی­های فیوژن مانند رحم دیدلفیس، دوشاخ و تک شاخ از مطالعه خارج شدند. نتایج سونوگرافی دو بعدی و سه بعدی مقایسه شدند. در ضمن این نتایج با یافته­های هیستروسکوپی در تشخیص رحم سپتوم­دار نیز مقایسه شدند. شاخص کاپا جهت تعیین توافق تشخیصی بین هیستروسکوپی و سونوگرافی سه بعدی در تشخیص رحم­های سپتیت اندازه­گیری شد. بوسیله منحنی راک، نقطه برش جهت تشخیص انواع رحم سپتیت مشخص گردید.
نتایج: 215 خانم مشکوک به رحم سپتیت در این مطالعه حضور داشتند. خانم­ها به دو گروه تقسیم شدند: 1-گروهی که سونوگرافی دو بعدی انجام دادند     (تعداد: 89 نفر)،2- خانم­هایی که روی آن­ها سونوگرافی سه بعدی انجام شد (تعداد: 126 نفر). تمامی خانم­هایی که سونوگرافی دوبعدی و سه بعدی انجام دادند، در همان سیکل یا سیکل بعدی هیستروسکوپی شدند. شاخص کاپا به ترتیب 0/575 و 0/291 جهت مقایسه هیستروسکوپی و سه بعدی و همچنین مقایسه هیستروسکوپی و سونوگرافی دو بعدی بود. نقطه برش رحم­های ساب سپتیت و آرکوئیت 27% و برای تشخیص رحم­های سپتیت و ساب سپتیت 35% بود.
نتیجه­گیری: سونوگرافی سه بعدی در به تصویر کشیدن حفره رحمی و فوندوس رحم بهتر از سونوگرافی دو بعدی می­باشد. همچنین سونوگرافی سه بعدی در توافق بالاتری با هیستروسکوپی در تشخیص رحم­های سپتوم­دار می­باشد.
نوع مطالعه: Original Article |

فهرست منابع
1. Gaucherand P, Awada A, Rudigoz RC, Dargent D. Obstetricalprognosis of septate uterus: A plea for treatment of the septum. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1994; 54: 109-112. [DOI:10.1016/0028-2243(94)90247-X]
2. Valdes C, Malini S, Malinak LR. Ultrasound evaluation of female genital tract anomalies: A review of 64 cases. Am J Obstet Gynecol 1984; 149: 285-292. [DOI:10.1016/0002-9378(84)90228-X]
3. Nicolini U, Bellotti M, Bonazzi B, Zamberletti D, Candiani GB. Can ultrasound be used to screen uterine malformation? Fertil Steril 1987; 47: 89-93. [DOI:10.1016/S0015-0282(16)49941-3]
4. Ghi T, Casadio P, Kuleva M, Perrone AM, Savelli L, Giunchi S, et al. Accuracy of three-dimensional ultrasound in diagnosis and classification congenital uterine anomalies. Fertil Steril 2009; 92: 808-813. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2008.05.086]
5. Zohav E, Melcer Y, Tur-Kaspa I, Rabinson J, Anteby EY, Orvieto R. The role of 3-dimensional ultrasound for the diagnosis of congenital uterine anomalies. Open J Obstet Gynecol 2011; 1: 238-241. [DOI:10.4236/ojog.2011.14047]
6. Jurkovic D, Geipel A, Gruboeck K, Jauniaux E, Natucci M, Campbell S. Three dimensiona ultrasound for the assessment of uterine anatomy and detection of congenital anomalies: A comparison with hysterosalpingography and two dimensional sonography. Ultrasound Obstet Gynecol 1995; 5: 233-237. [DOI:10.1046/j.1469-0705.1995.05040233.x]
7. Zafarani F, Ahmadi F. Evaluation of intrauterine structural pathology by three-dimensional sonohys-terography using an extended imaging method. Int J Fertil Steril 2013; 7: 1-6.
8. Mohamed M, Momtaz MD, Alaa N, Ebrashy MD, Ayman A, Marzouk MD. Three-dimensional ultrasonography in the evaluation of the uterine cavity. Middle East Fertil Soc J 2007; 12: 41-46.
9. Wu MH, Hsu CC, Huang KE. Detection of congenital mullerian anomalies using three-dimensional ultrasound. J Clin Ultrasound 1997; 25: 487-492. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0096(199711/12)25:9<487::AID-JCU4>3.0.CO;2-J [DOI:10.1002/(SICI)1097-0096(199711/12)25:93.0.CO;2-J]
10. Homer HA, Li TC, Cooke ID. The septate uterus: a review of management and reproductive outcome. Fertil Steril 2000; 73: 1-14. [DOI:10.1016/S0015-0282(99)00480-X]
11. Raziel A, Arieli S, Bukovsky I, Caspi E, Golan A. Investigation of the uterine cavity in recurrent aborters. Fertil Steril 1994; 62: 1080-1082. [DOI:10.1016/S0015-0282(16)57080-0]
12. Raga F, Bonilla-Musoles F, Blanes J, Osborne NG. Congenital Müllerian anomalies: diagnostic accuracy of three-dimensional ultrasound. Fertil Steril 1996; 65: 523-528. [DOI:10.1016/S0015-0282(16)58147-3]
13. Ahmadi F, Zafarani F, Haghighi H, Niknejadi M, Vosough Taqi Dizaj A. Application of 3D Ultrasonography in Detection of Uterine Abnormalities. Int J Fertil Steril 2011; 4: 144-147.
14. Ribeiro SC, Tormena RA, Peterson TV, Gonzáles MO, Serrano PG, de Almeida JAM, et al. Müllerian duct anomalies: review of current management. Sao Paulo Med J 2009; 127: 92-96. [DOI:10.1590/S1516-31802009000200007]
15. Moini A, Mohammadi S, Hosseini R, Eslami B, Ahmadi F. Accuracy of 3-Dimensional Sonography for Diagnosis and Classification of Congenital Uterine Anomalies. J Ultrasound Med 2013; 32: 923-927. [DOI:10.7863/ultra.32.6.923]
16. Ferreira AC, Filho FM, Nicolau LG, Francisco M, Gallarreta P. de Paula WM, Gomes DC. Three-dimensional ultrasound in gynecology: uterine malformations. Radiol Bras 2007; 40: 131-136. [DOI:10.1590/S0100-39842007000200013]
17. Salim R, Jurkovic D. Assessing congenital uterine anomalies: the role of three-dimensional ultrasonography. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2004; 18: 29-36. [DOI:10.1016/j.bpobgyn.2003.09.001]
18. Raga F, Bauset C, Remohi J, Bonilla-Musoles F, Simón C, Pellicer A. Reproductive impact of congenital Müllerian anomalies. Hum Reprod 1997; 12: 2277-2781. [DOI:10.1093/humrep/12.10.2277]
19. Deutch TD, Abuhamad AZ. The role of 3-dimensional ultrasonography and magnetic resonance imaging in the diagnosis of müllerian duct anomalies: a review of the literature. J Ultrasound Med 2008; 27: 413-423. [DOI:10.7863/jum.2008.27.3.413]
20. Saravelos SH, Cocksedge KA, Li TC. Prevalence and diagnosis of congenital uterine anomalies in women with reproductive failure: a critical appraisal. Hum Reprod Update 2008; 14: 415-429. [DOI:10.1093/humupd/dmn018]
21. Kupesic S, Kurjak A. Septate uterus: detection and prediction of obstetrical complications by different forms of ultrasonography. J Ultrasound Med 1998; 17: 631-663. [DOI:10.7863/jum.1998.17.10.631]
22. Kupesid S, Kurjak S, Skenderovic S, Bjelos D. Screening for uterine abnormalities by three-dimensional ultrasound improves perinatal outcome. J Perinat Med 2002; 30: 9-17.
23. Niknejadi M, Haghighi H, Ahmadi F, Niknejad F, Chehrazi M, Vosough A, et al. Diagnostic Accuracy of Transvaginal Sonography in the Detection of Uterine Abnormalities in Infertile Women. Iran J Radiol 2012; 9: 139-144. [DOI:10.5812/iranjradiol.8063]
24. Byrne J, Nussbaum-Blask A, Taylor WS, Rubin A, Hill M, O'Donnell R, et al. Prevalence of Müllerian duct anomalies detected at ultrasound. Am J Med Genet 2000; 94: 9-12. https://doi.org/10.1002/1096-8628(20000904)94:1<9::AID-AJMG3>3.0.CO;2-H [DOI:10.1002/1096-8628(20000904)94:13.0.CO;2-H]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به International Journal of Reproductive BioMedicine می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | International Journal of Reproductive BioMedicine

Designed & Developed by : Yektaweb