دوره 13، شماره 5 - ( 4-1394 )                   جلد 13 شماره 5 صفحات 274-269 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Atabaki pasdar F, Khooei A, Fazel A, Rastin M, Tabasi N, Peirouvi T et al . DNA flow cytometric analysis in variable types of hydropic placentas. IJRM. 2015; 13 (5) :269-274
URL: http://ijrm.ssu.ac.ir/article-1-650-fa.html
اتابکی پاسدار فاطمه، خویی علیرضا، فاضل علیرضا، راستین مریم، طبسی نفیسه، پیروی تهمینه و همکاران.. آنالیز فلوسیتومتریک DNA درانواع مختلف جفت های هیدروپیک. International Journal of Reproductive BioMedicine. 1394; 13 (5) :274-269

URL: http://ijrm.ssu.ac.ir/article-1-650-fa.html


1- گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2- بخش پاتولوژی بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
3- گروه علوم تشریحی و بیولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
4- مرکز تحقیقات ایمونولوژی، پژوهشکده بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
5- مرکز تحقیقات ایمونولوژی، پژوهشکده بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ، Mahmoudim@mums.ac.ir
چکیده:   (3077 مشاهده)
مقدمه: تشخیص افتراقی بین مول کامل، مول نسبی و سقط هیدروپیک که تحت عنوان جفت های هیدروپیک شناخته می شوند، همچنان برای پاتولوژیست ها چالش برانگیز بوده ولی در تصمیم گیری برای درمان بیمار حائز اهمیت زیادی می باشد.
هدف: در این مطالعه محتوای DNA هسته در انواع مختلف جفت های هیدروپیک به روش فلوسیتومتری مورد آنالیز قرار گرقته است.
مواد و روش ها: آنالیز پلوئیدی DNA به روش فلوسیتومتری بر روی نمونه های فیکس شده در فرمالین و قالب گیری شده در پارافین، شامل 20 نمونه غیر مولار (سقط های خودبخودی هیدروپیک و غیرهیدروپیک) و 20 نمونه مولار (مول های کامل و نسبی) انجام گردید. معیار انتخاب نمونه براساس تشخیص هیستوپاتولوژیک بود.
نتایج: از 10 نمونه با تشخیص بافت شناسی مول کامل، 9 مورد دارای هیستوگرام دیپلوئید و 1 مورد تتراپلوئید بودند. از 10 نمونه با تشخیص بافت شناسی مول نسبی، 8 مورد تریپلوئید و 2 مورد دیپلوئید بودند. همه 20 نمونه تشخیص داده شده به عنوان سقط خودبخودی (هیدروپیک و غیرهیدروپیک)، دارای هیستوگرام دیپلوئید بودند.
نتیجه گیری: یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از اهمیت استفاده تلفیقی از روش معمول بافت شناسی و آنالیز پلوئیدی در تشخیص افتراقی مول هیداتیفرم کامل، مول هیداتیفرم نسبی و سقط هیدروپیک می باشد.
نوع مطالعه: Original Article |

فهرست منابع
1. Soper JT, Mutch DG, Schink JC, American College of Obstetricians and Gynecologists. Diagnosis and treatment of gestational trophoblastic disease. Gynecol Oncol 2004; 93: 575-585. [DOI:10.1016/j.ygyno.2004.05.013]
2. Bracken MB. Incidence and etiology of hydatidiform mole: an epidemiological review. Br J Obstet Gynaecol 1987; 94: 1123-1135. [DOI:10.1111/j.1471-0528.1987.tb02311.x]
3. Steigrad SJ. Epidemiology of gestational trophoblastic diseases. Best Pract Res Clin Obstet Gynecol 2003; 17: 837-847. [DOI:10.1016/S1521-6934(03)00049-X]
4. Tham BW, Everard JE, Tidy JA, Drew D, Hancock BW. Gestational trophoblastic disease in the Asian population of Northern England and North Wales. Br J Obstet Gynaecol 2003; 110: 555-559. [DOI:10.1046/j.1471-0528.2003.01413.x]
5. Berkowitz RS, Goldstein DP. Current management of gestational trophoblastic diseases. Gynecol Oncol 2009; 112: 654-662. [DOI:10.1016/j.ygyno.2008.09.005]
6. Scoper JT, Lewis Jr, Hammond CB. Gestational trophoblastic disease. In: Hoskins WJ, Perez CA, Young RC. Principles and practice of gynecologic oncology. 2nd Ed. Lippincott-Raven, Philadelphia 1997: 1039-1077.
7. Messerli ML, Parmley T, Woodruff JD, Lilienfeld AM, Bevilacqua L, Rosenshein NB. Inter- and intra-pathologist variability in the diagnosis of gestational trophoblastic neoplasia. Obstet Gynecol 1987; 69: 622-662.
8. Howat AJ, Beck S, Fox H, Harris SC, Hill AS, Nicholson CM, et al. Can Histopathologists Reliably Diagnose Molar Malignancy? J Clin Pathol 1993; 46: 599-602. [DOI:10.1136/jcp.46.7.599]
9. Fukunaga M, Katabuchi H, Nagasaka T, Mikami Y, Minamiguchi S, Lage JM. Interobserver and intraobserver variability in the diagnosis of hydatidiform mole. Am J Surg Pathol 2005; 29: 942-947. [DOI:10.1097/01.pas.0000157996.23059.c1]
10. Kajii T, Ohama K. Androgenetic origin of hydatidiform mole. Nature 1977; 268: 633-634. [DOI:10.1038/268633a0]
11. Pattillo RA, Sasaki S, Katayama KP, Roesler M, Mattingly RF. Genesis of 46,XY hydatidiform mole. Am J Obstet Gynecol 1981; 141: 104-105. [DOI:10.1016/0002-9378(81)90684-0]
12. Rosai J. Female reproductive system-placenta. Ackerman,s surgical pathology. 10th Ed. St Louis: CV Mosby Company, 2011.
13. Lawler SD, Fisher RA, Dent J. A prospective genetic study of complete and partial hydatidiform moles. Am J Obstet Gynecol 1991; 164: 1270-1277. [DOI:10.1016/0002-9378(91)90698-Q]
14. Lage JM, Mark SD, Roberts DJ, Goldstein DP, Bernstein MR, Berkowitz RS. A flow cytometric study of 137 fresh hydropic placentas: correlation between types of hydatidiform moles and nuclear DNA ploidy. Obstet Gynecol 1992; 79: 403-416. [DOI:10.1097/00006250-199203000-00016]
15. Bentley RC. Pathology of gestational trophoblastic disease. Clin Obstet Gynecol 2003; 46: 513-522. [DOI:10.1097/00003081-200309000-00004]
16. Watanabe M, Ghazizadeh M, Konishi H, Araki T.Interphase cytogenetic and AgNOR analysis of hydatidiform moles. J Clin Pathol 1998; 51: 438-443. [DOI:10.1136/jcp.51.6.438]
17. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D, Spong C. Spontaneous abortion. In: Williams Obstetrics. 23st Ed. New York: McGrawHill, 2010: 856-869.
18. Fukunaga M, Ushigome S, Fukunaga M, Sugishita M. Application of cytometry in diagnosis of hydatidiform moles. Mod Pathol 1993; 6: 353-359.
19. Van Oven MW, Schoots CJF, Oosterhunis JW, Keij JF, Dam-Meiring A, Huisjes HF. The use of DNA flow cytometry in the human abortions. Hum Pathol 1989; 20: 238-242. [DOI:10.1016/0046-8177(89)90130-5]
20. Hemming JD, Quirke P, Womack C, Wells M, Elston CW, Bird CC. Diagnosis of molar pregnancy and persistent trophoblastic disease by flow cytometry. J Clin Pathol 1987; 40: 615-620. [DOI:10.1136/jcp.40.6.615]
21. Lage JM, Bagg A. Hydatidiform moles: DNA flow cytometry, image analysis and selected topics in molecular biology. Histopathology 1996; 28: 379-382. [DOI:10.1046/j.1365-2559.1996.d01-429.x]
22. Szulman AE, Surti U. The syndromes of hydatidiform mole. I. Cytogenetic and morphologic correlations. Am J Obstet Gynecol 1978; 131: 665-671. [DOI:10.1016/0002-9378(78)90829-3]
23. Paradinas FJ, Browne P, Fisher RA, Foskett M, Bagshawe KD, Newlands E. A clinical, histopathological and flow cytometric study of 149 complete moles, 146 partial moles and 107 non-molar hydropic abortions. Histopathology 1996; 28: 101-110. [DOI:10.1046/j.1365-2559.1996.247295.x]
24. Hancock BW, Tidy JA. Current management of molar pregnancy. J Reprod Med 2002; 47: 347-354.
25. Osterheld M.C, Caron L, Chaubert P, Meagher-Villemure K.Combination of immunohistochemistry and ploidy analysis to assist histopathological diagnosis of molar diseases. Clin Med Pathol 2008; 1: 61-67. [DOI:10.4137/CPath.S601]
26. Atabaki F, Khooei AR, Fazel AR, Mahmoudi M, Nikravesh MR, Khaje Delui M. Diagnostic value of lectins in differentiation of molar placentas. IJBMS 2012; 15: 1140-1147.
27. Fukunaga M, Endo Y, Ushigome S. Clinicopathologic study of tetraploid hydropic villous tissues. Arch Pathol Lab Med 1996;120: 569-572.
28. Fukunaga M. Flow cytometric and clinicopathologic study of complete hydatidiform moles with special refrence to the significance of cytometric aneuploidy. Gynecol Oncol 2001; 81: 67-70. [DOI:10.1006/gyno.2000.6100]
29. Genest DR, Ruiz RE, Weremowicz S, Berkowitz RS, Goldstein DP, Dorfman DM. Do nontriploid partial hydatidiform moles exist? A histologic and flow cytometric reevaluation of nontriploid specimens. J Reprod Med 2002; 47: 363-368.
30. Nga A, Cheung Y. Patholgy of gestationl trophoblastic diseases. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2003; 17: 849-868. [DOI:10.1016/S1521-6934(03)00094-4]
31. Crips H, Burton JL, Stewart R, Wells M. Refining the diagnosis of hydatidiform mole: image ploidy analysis and p57KIP2 immunohistochemistry. Histopathology 2003; 43: 363-373. [DOI:10.1046/j.1365-2559.2003.01716.x]
32. Cera G, Fruttero A, Rua S, Comino A, Abrate M. Flow cytometric studies in spontaneous abortions. Applications in the medico-legal practice. Forensic Sci Int 1992; 54: 167-175. [DOI:10.1016/0379-0738(92)90161-O]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به International Journal of Reproductive BioMedicine می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | International Journal of Reproductive BioMedicine

Designed & Developed by : Yektaweb