دوره 11، شماره 9 - ( 9-1392 )                   جلد 11 شماره 9 صفحات 0-767 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
2- گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
3- گروه نانوتکنولوژی پزشکی، آزمایشگاه پژوهش، یزد، ایران
4- مرکز تحقیقاتی و درمان ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
5- گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، ابرکوه، ایران ، marzieh.noorani@gmail.com
چکیده:   (2810 مشاهده)
مقدمه: استفاده گسترده از نانوذرات گوناگون موجب نگرانی­های زیادی درباره سلامت شغلی و بیولوژیکی آن­ها شده است.
هدف: هدف این مطالعه بررسی اثر سایتوتوکسیک نانوذرات اکسید روی (ZnO) بر زندگی اسپرماتوزوآ بود.
مواد و روش­ها: از 15 مرد سالم نمونه منی گرفته شد و طبق معیارهای سازمان بهداشت جهانی آنالیز گردید. هر نمونه به­طور جداگانه با غلظت­های مختلف نانوذرات اکسید روی (10 و 100 و 500 و 1000 میکروگرم بر لیتر) در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 45، 90 و 180 دقیقه مجاور شد. سپس درصد مرگ سلولی اسپرماتوزوآ با روش MTT اندازه­گیری گردید. برای مقایسه زمان­ها و غلظت­های گوناگون از تست Mann-Whitney استفاده شد.
نتایج: بیشترین درصد مرگ سلولی در زمان­های 45 و 90 و 180 دقیقه به ترتیب 20/8%، 21/2% و 33/2% بود. بالاترین غلظت نانوذرات اکسید روی (1000 میکروگرم بر لیتر) در تمام زمان­های مجاورت موجب بیشترین سمیت سلولی گردید. از نظر آماری، تفاوت معنی­داری بین زمان 180 دقیقه و دو زمان دیگر در خصوص حیات سلولی وجود داشت.
نتیجه­گیری: این مطالعه نشان داد که سایتوتوکسیسیتی نانوذرات اکسید روی بر اسپرم هم با غلظت و هم با مدت زمان مواجهه نسبت مستقیم دارد.
نوع مطالعه: Original Article |

فهرست منابع
1. Jungwirth A, Giwercman A, Tournaye H, Diemer T, Kopa Z, Dohle G, et al. European Association of Urology Guidelines on Male Infertility: The 2012 Update. Eur Urol 2012; 62: 324-332. [DOI:10.1016/j.eururo.2012.04.048]
2. Peters K, Unger RE, Kirkpatrick CJ, Gatti AM, Monari E. Effects of nano-scaled particles on endothelial cell function in vitro: studies on viability, proliferation and inflammation. J Mater Sci Mater Med 2004; 15: 321-325. [DOI:10.1023/B:JMSM.0000021095.36878.1b]
3. Makhluf SBD, Qasem R, Rubinstein S, Gedanken A, Breitbart H. Loading magnetic nanoparticles into sperm cells does not affect their functionality. Langmuir 2006; 22: 9480-9482. [DOI:10.1021/la061988z]
4. Wiwanitkit V, Sereemaspun A, Rojanathanes R. Effect of gold nanoparticles on spermatozoa: the first world report. Fertil Steril 2009; 91: 7-8. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2007.08.021]
5. Ema M, Kobayashi N, Naya M, Hanai S, Nakanishi J. Reproductive and developmental toxicity studies of manufactured nanomaterials. Reprod Toxicol 2010; 30: 343-352. [DOI:10.1016/j.reprotox.2010.06.002]
6. Philbrook NA, Winn LM, Afrooz AR, Saleh NB, Walker VK. The effect of TiO2 and Ag nanoparticles on reproduction and development of Drosophila melanogaster and CD-1 mice. Toxicol Appl Pharmacol 2011; 257: 429-436. [DOI:10.1016/j.taap.2011.09.027]
7. Kim YH, Fazlollahi F, Kennedy IM, Yacobi NR, Hamm-Alvarez SF, Borok Z, et al. Alveolar epithelial cell injury due to zinc oxide nanoparticle exposure. Am J Respir Crit Care Med 2010; 182: 1398-1409. [DOI:10.1164/rccm.201002-0185OC]
8. Heng BC, Zhao X, Xiong S, Ng KW, Boey FY, Loo JS. Toxicity of zinc oxide (ZnO) nanoparticles on human bronchial epithelial cells (BEAS-2B) is accentuated by oxidative stress. Food Chem Toxicol 2010; 48: 1762-1766. [DOI:10.1016/j.fct.2010.04.023]
9. Zvekić D, Srdić VV, Karaman MA, Matavulj MN. Antimicrobial properties of ZnO nanoparticles incorporated in polyurethane varnish. Proc Appl Ceram 2011; 5: 41-45. [DOI:10.2298/PAC1101041Z]
10. World Health Organization. WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen: World Health Organization; 2010.
11. Slater TF, Sawyer B, Sträeuli U. Studies on succinate-tetrazolium reductase systems. III. Points of coupling of four different tetrazolium salts. Biochim Biophys Acta 1963; 77: 383-393. [DOI:10.1016/0006-3002(63)90513-4]
12. Iqbal M, Ijaz A, Aleem M, Rehman H, Yousaf MS. Assessment of Nili-Ravi buffalo (Bubalus bubalis) semen by MTT reduction assay. South Afr J Anim Sci 2009; 39: 294-300.
13. Sahoo SK, Parveen S, Panda JJ. The present and future of nanotechnology in human health care. Nanomedicine 2007; 3: 20-31. [DOI:10.1016/j.nano.2006.11.008]
14. Anerao AM, Sharma RC, Rathore Mansee, Gangawane AK. Studies on human sperm motility and viability when treatment with rock salt. J Pathol Res 2010; 1: 1-10.
15. Rurangw E, Kime DE, Ollevier F, Nash JP. The measurement of sperm motility and factors affecting sperm quality in cultured fish. Aquaculture 2004; 234: 1-28. [DOI:10.1016/j.aquaculture.2003.12.006]
16. Nasr-Esfahani MH, Aboutorabi R, Esfandiari E, Mardani M. Sperm MTT viability assay: a new method for evaluation of human sperm viability. J Assist Reprod Genet 2002; 19: 477-482. [DOI:10.1023/A:1020310503143]
17. Gaczarzewicz D, Piasecka M, Udala J, Blaszczyk B, Laszczynska M, Kram A. Oxidoreductive capability of boar sperm mitochondria in fresh semen and during their preservation in BTS extender. Reprod Biol 2003; 3: 161-172.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.