دوره 14، شماره 12 - ( 9-1395 )                   جلد 14 شماره 12 صفحات 760-755 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
2- گروه علوم تشریحی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3- گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران ، dr.elaheyasaei@gmail.com
چکیده:   (2268 مشاهده)
مقدمه: جراحی لاپاروسکوپی به عنوان تشخیص و درمان نازایی امروزه در حال گسترش است انتخاب بهترین روش تهویه بیماران مورد بحث و بررسی است.
هدف: هدف از انجام این مطالعه مقایسه پاسخ همودینامیک و مکانیک ریه در دو روش تهویه فشاری و  حجمی با استفاده از ماسک حنجره ای و آنالیز گازهای شریانی خونی در بازده زمانی متفاوت است.
موارد و روش­ها: 60 بیمار زن که به صورت انتخابی جهت انجام جراحی لاپاروسکوپی تشخیصی ارجاع  شده بودند به طور تصادفی در دو گروه تهویه با مد فشاری و حجمی قرار گرفتند. در گروه حجمی تهویه با حجم 10 سی سی به ازای هر کیلوگرم وزن انجام شد و در گروه فشاری تهویه بر اساس فشار حداکثر راه هوایی 35 سانتی متر آب و حجم 10 سی سی به ازای هر کیلوگرم وزن انجام شد.در هر دو گروه نمونه شریانی جهت انجام آنالیز گازهای شریانی در سه بازه زمانی 5 و 10 و 15 دقیقه از قرار دادن ماسک حنجره ای گرفته شد. همچنین پارامترهای مکانیک ریه در این مدت مانیتور و ثبت میشد. این مطالعه یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور می­باشد.
نتایج: تفاوتی از نظر سن قد وزن و اندکس توده بدنی در دو گروه وجود نداشت. فشار حداکثر و حداقل راه هوایی در گروه تهویه به روش حجمی بیشتر از گروه تهویه به روش فشاری در بازده زمانی 5 و 10 دقیقه بعد از تعبیه ماسک لارنژیال بود. فشار اکسیژن شریانی در زمان 10 و 15 دقیقه بعد از تعبیه ماسک لارنژیال در گروه تهویه با مد حجمی بالاتر از گروه تهویه فشاری بود. با وجود اینکه فشار دی اکسید کربن شریانی در گروه تهویه با فشار بعد از زمان 5 دقیقه از تعبیه ماسک لارنژیال بالاتر از گروه تهویه حجمی بود ولی این تفاوت در بازده زمانی 10 و 15 دقیقه از تعبیه ماسک لارنژیال در دو گروه تفاوت معنی داری نداشته است. میزان دی اکسید کربن پایان بازدمی در زمان 10 و 15 دقیقه از تعبیه ماسک لارنژیال در گروه تهویه حجمی بالاتر از گروه تهویه فشاری بود.
نتیجه­گیری: هر دو روش تهویه فشاری و حجمی برای جراحی لاپاروسکوپب ژنیکولوژی مناسب است با این وجود روش تهویه فشاری با فشار راه هوایی کمتری در مقایسه با تهویه حجمی همراه بوده است. 
نوع مطالعه: Original Article |

فهرست منابع
1. Oğurlu M, Küçük M, Bilgin F, Sizlan A, Yanarateş Ö, Eksert S, et al. Pressure-controlled vs volume-controlled ventilation during laparoscopic gynecologic surgery. J Minim Invasive Gynecol 2010; 17: 295-300. [DOI:10.1016/j.jmig.2009.10.007]
2. Nadu A, Ekstein P, Szold A, Friedman A, Nakache R, Cohen Y, et al. Ventilatory and hemodynamic changes during retroperitoneal and transperitoneal laparoscopic nephrectomy: a prospective real-time comparison. J Urol 2005; 174: 1013-1017. [DOI:10.1097/01.ju.0000169456.00399.de]
3. Prella M, Feihl F, Domenighetti G. Effects of short-term pressure-controlled ventilation on gas exchange, airway pressures, and gas distribution in patients with acute lung injury/ARDS: comparison with volume-controlled ventilation. Chest 2002; 122: 1382-1388. [DOI:10.1378/chest.122.4.1382]
4. Tuğrul M, Camci E, Karadeniz H, Sentürk M, Pembeci K, Akpir K. Comparison of volume controlled with pressure controlled ventilation during one-lung anaesthesia. Br J Anaes 1997; 79: 306-310. [DOI:10.1093/bja/79.3.306]
5. Jeon WJ, Cho SY, Bang MR, Ko S-Y. Comparison of volume-controlled and pressure-controlled ventilation using a laryngeal mask airway during gynecological laparoscopy. Korean J Anesthesiol 2011; 60: 167-172. [DOI:10.4097/kjae.2011.60.3.167]
6. Davis K, Branson RD, Campbell RS, Porembka DT. Comparison of volume control and pressure control ventilation: is flow waveform the difference? J Trauma 1996; 41: 808-814. [DOI:10.1097/00005373-199611000-00007]
7. Brain A, McGhee T, McAteer E, Thomas A, Abu-Saad M, Bushman J. The laryngeal mask airway. Development and preliminary trials of a new type of airway. Anaesthesia 1985; 40: 356- 361. [DOI:10.1111/j.1365-2044.1985.tb10789.x]
8. Maltby JR, Beriault MT, Watson NC, Fick GH. Gastric distension and ventilation during laparoscopic cholecystectomy: LMA-Classic vs. tracheal intubation. Canadian J Anaest 2000; 47: 622-626. [DOI:10.1007/BF03018993]
9. Galvin EM, van Doorn M, Blazquez J, Ubben JF, Zijlstra FJ, Klein J, et al. A randomized prospective study comparing the Cobra Perilaryngeal Airway and Laryngeal Mask Airway-Classic during controlled ventilation for gynecological laparoscopy. Anest Analg 2007; 104: 102-105. [DOI:10.1213/01.ane.0000246812.21391.d1]
10. Verghese C, Brimacombe JR. Survey of laryngeal mask airway usage in 11,910 patients: safety and efficacy for conventional and nonconventional usage. Anesth Analg 1996; 82: 129-133.
11. Bordes M, Semjen F, Degryse C, Bourgain J, Cros A. Pressure‐controlled ventilation is superior to volume‐controlled ventilation with a laryngeal mask airway in children. Acta Anaest Scand 2007; 51: 82-85. [DOI:10.1111/j.1399-6576.2006.01148.x]
12. Llorens J, Ballester M, Tusman G, Blasco L, García-Fernández J, Jover JL, et al. Adaptive support ventilation for gynaecological laparoscopic surgery in Trendelenburg position: bringing ICU modes of mechanical ventilation to the operating room. Eur J Anaest 2009; 26: 135-139. [DOI:10.1097/EJA.0b013e32831aed42]
13. Hans GA, Prégaldien AA, Kaba A, Sottiaux TM, DeRoover A, Lamy ML, et al. Pressure-controlled ventilation does not improve gas exchange in morbidly obese patients undergoing abdominal surgery. Obes Surg 2008; 18: 71-76. [DOI:10.1007/s11695-007-9300-2]
14. Andres E, Alia I, Gordo F, de Pablo R. Prospective randomized trial comparing pressure-controlled ventilation and volume-controlled ventilation in ARDS. Chest 2000; 117: 1690. [DOI:10.1378/chest.117.6.1690]
15. MacIntyre NR. New modes of mechanical ventilation. Clin Chest Med 1996; 17: 411-421. [DOI:10.1016/S0272-5231(05)70324-5]
16. Cadi P, Guenoun T, Journois D, Chevallier J-M, Diehl J-L, Safran D. Pressure-controlled ventilation improves oxygenation during laparoscopic obesity surgery compared with volume-controlled ventilation. Br J Anaesth 2008; 100: 709-716. [DOI:10.1093/bja/aen067]
17. Unzueta MC, Casas JI, Moral MV. Pressure-controlled versus volume-controlled ventilation during one-lung ventilation for thoracic surgery. Anesth Analg 2007; 104: 1029-1033. [DOI:10.1213/01.ane.0000260313.63893.2f]
18. Balick-Weber C, Nicolas P, Hedreville-Montout M, Blanchet P, Stéphan F. Respiratory and haemodynamic effects of volume-controlled vs pressure-controlled ventilation during laparoscopy: a cross-over study with echocardiographic assessment. Br J Anaesth 2007; 99: 429-435. [DOI:10.1093/bja/aem166]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.